poradnia
poradnia poradnia poradnia
menu_l Menu_1 kropka Menu_2 kropka Menu_3 kropka Menu_5 kropka Menu_6 kropka Menu_4 kropka Menu_7 menu_p
linia

szkolenia

   Coraz liczniejsza jest grupa tych, którzy nie mają problemów emocjonalnych, ale zależy im na samorozwoju, chcą uczynić swoje życie bardziej świadomym i szczęśliwym. Posiadam również certyfikat trenera, od wielu lat prowadzę zajęcia szkoleniowe oraz dysponuję bogatą ofertą warsztatów, np.:
 • Umiejętności społeczne,
 • Rozwój osobisty i zawodowy,
 • Wypalenie zawodowe,
 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Poczucie wartości i prawidłowa samoocena,
 • Przemoc psychiczna i fizyczna,
 • Odrzucenie (symptomy odrzucenia, odbudowywanie granic, asertywność),
 • Poznaj siebie - poznaj swój temperament,
 • Zarządzanie czasem,
 • Zarządzanie stresem,
 • Szkoła rodzica,
 • Szkolenie dla małżeństw,
 • Rozwiązywanie konfliktów, inne...
   Korzystam z różnorodnych metod szkoleniowych, które pozwalają uzyskać wysoki poziom przyswajalności nowych wiadomości. Układam program tak, aby zapewnić uczestnikom jak największą ilość ćwiczeń pozwalających na trenowanie nabytej wiedzy. Kładę nacisk na ćwiczeniowy tryb szkolenia, który pozwala w unikalny sposób przetwarzać wiedzę merytoryczną w konkretne działania społeczne.
Grupy ćwiczeniowe - 16-17 osób, co pozwala na indywidualne podejście do każdej osoby. Uczestnik szkolenia nabywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności. W trybie tym łączę różne metody:
 • ćwiczenia integrujące;
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • testy, kwestionariusze;
 • dyskusje;
 • prezentacje, demonstracje, obserwacja;
 • wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi.s_g
s_l
Poradnia Pomocy Psychologicznej
ul. Mostnika 7/13, 76-200 Słupsk
e-mail: gabinet@psychoterapeuta.slupsk.pl mbit słupsk
s_p