poradnia
poradnia poradnia poradnia
menu_l Menu_1 kropka Menu_2 kropka Menu_3 kropka Menu_5 kropka Menu_6 kropka Menu_4 kropka Menu_7 menu_p
linia

psychoterapia

   Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia polegająca na celowym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych. Jest procesem niesienia pomocy, w którym wykorzystuje się wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne psychoterapeuty. Zasadniczy cel psychoterapii to:
 • redukowanie objawów chorobowych,
 • zdrowie psychiczne,
 • rozwój osobowości.
   Podstawowym środkiem leczenia wykorzystywanym w psychoterapii, w sposób zamierzony, jest powstający między pacjentem a terapeutą związek - relacja psychoterapeutyczna. Psychoterapia to rodzaj szczególnego spotkania dwóch osób; cierpiącego człowieka, pragnącego wsparcia i pomocy w rozwiązaniu jego trudności, oraz terapeuty, wyposażonego w wiedzę, doświadczenie i umiejętność empatyzowania w dialogu z drugą osobą.

   Psychoterapia to przede wszystkim relacja dwóch osób i choć wydawać by się mogło, że jest ona zwykłą rozmową to jednak w czasie jej trwania zachodzi wiele istotnych, z punktu widzenia psychoterapeuty, zdarzeń. Są to przede wszystkim:
 • wydarzenia zachodzące w relacji między pacjentem a terapeutą,
 • opór przed zmianą ujawniany przez pacjenta, choć zgłosił się na psychoterapię, by się zmienić,
 • zdobywanie przez pacjenta nowej wiedzy o sobie, pozbywanie się przez pacjenta wewnętrznych napięć i uczenie nowych zachowań oraz umiejętności.
   Badania wskazują, że osoby zgłaszające się na psychoterapię w celu rozwiązania swoich problemów nie tylko uzyskują pomoc, której poszukiwały, ale także odniosły inne korzyści:
 • polepszyły zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi,
 • nauczyły się radzenia sobie z codziennym stresem,
 • zwiększyły poziom zadowolenia z życia,
 • zaczęły lepiej rozumieć samych siebie,
 • wzrosła im pewność siebie i samoocena.
Bez względu na wyznawany paradygmat, stosowane techniki i metody psychoterapia jest procesem autorskim danego psychoterapeuty.

Psychoterapia to pomoc człowiekowi w dostępie do jego życia, tak by stało się zgodne z jego oczekiwaniami.s_g
s_l
Poradnia Pomocy Psychologicznej
ul. Mostnika 7/13, 76-200 Słupsk
e-mail: gabinet@psychoterapeuta.slupsk.pl mbit słupsk
s_p