poradnia
poradnia poradnia poradnia
menu_l Menu_1 kropka Menu_2 kropka Menu_3 kropka Menu_5 kropka Menu_6 kropka Menu_4 kropka Menu_7 menu_p
linia

formy_pomocy

Konsultacja
Spotkanie mające na celu zdefiniowanie problemu i ustalenie najbardziej odpowiedniej w danym wypadku formy pomocy psychologicznej.

Psychoterapia
Cykl cotygodniowych spotkań trwających 50 minut, których celem jest oddziaływanie lecznicze i korygujące sprawowane za pomocą zaprogramowanych działań psychologicznych.

Poradnictwo psychologiczne
Profesjonalna pomoc dotycząca konkretnych problemów:
- poradnictwo indywidualne,
- poradnictwo rodzinne,
- poradnictwo zawodowe.

Interwencja kryzysowa
Doraźna, krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej stosowana wobec osób, które doświadczyły nagłego, silnego urazu psychicznego w wyniku np.: nieoczekiwanej zmiany w życiu, śmierci bliskiej osoby, doświadczenia przemocy, przeżycia wypadku.

Diagnoza psychologiczna - dla osób fizycznych oraz firm
Zespół czynności polegających na zbieraniu informacji o osobie, ich integracji oraz całościowej interpretacji w kategoriach teorii psychologicznej. W celu sporządzenia diagnozy posługuję się danymi zaczerpniętymi z wywiadu i obserwacji psychologicznej oraz wynikami testów psychologicznych.

Pomoc dla małżeństw
Terapia małżeństw jest formą psychoterapeutycznej pomocy parom próbującym poprawić i pogłębić swoją relację. Opiera się na spotkaniach, w których uczestniczą oboje małżonkowie. Koncentruje się na relacji między partnerami, a zwłaszcza na ich aktualnym funkcjonowaniu.

Online
Porady, konsultacje (50 minut) udzielane przez komunikator „Skype” pod nazwą: psychotera, wcześniej umówione telefonicznie lub mailem.
Płatność na konto poradni:
- W Polsce: PKOBP - 55 1020 4649 0000 7602 0076 8465.
- Z zagranicy: PKOBP - PL 55 1020 4649 0000 7602 0076 8465. Kod BIC (SWIFT) banku: BPKOPLPW.s_g
s_l
Poradnia Pomocy Psychologicznej
ul. Mostnika 7/13, 76-200 Słupsk
e-mail: gabinet@psychoterapeuta.slupsk.pl mbit słupsk
s_p