poradnia
poradnia poradnia poradnia
menu_l Menu_1 kropka Menu_2 kropka Menu_3 kropka Menu_5 kropka Menu_6 kropka Menu_4 kropka Menu_7 menu_p
linia

witam

    Prywatna Poradnia Pomocy Psychologicznej w Słupsku została otwarta w 2006 roku. W ramach jej działań udzielana jest pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutycznamf dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, terapia  par, małżeństw oraz rodzin.
Prowadzone są również szkolenia, warsztaty psychologiczne dla szkół, firm, instytucji, a także konferencje tematyczne i wykłady.
mgr Małgorzata Facciolo - psycholog


tel-wiz

facebookPPP

  usługi
 • konsultacji psychologicznych,
 • diagnozy psychologicznej,
 • opiniowania i orzekania,
 • poradnictwa,
 • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych (w tym pomocy osobom zainteresowanym własnym rozwojem, samopoznaniem),
 • psychoterapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży,
 • psychoterapii nerwic (neurastenia), depresji, zaburzeń lękowych,
 • pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych (rodzinnych, partnerskich, zawodowych, szkolnych),
 • pomocy psychologicznej osobom mającym trudności w relacjach z innymi,
 • pomocy psychologicznej po stracie bliskich,
 • pomocy osobom doświadczającym przemocy psychicznej lub fizycznej,
 • pomocy psychologicznej osobom, które utraciły sens i cel w życiu, straciły nad nim kontrolę,
 • pomocy psychoterapeutycznej osobom chorującym od dłuższego czasu na chorobę o charakterze psychosomatycznym,
 • prowadzenia warsztatów i szkoleń psychologicznych, konferencji i wykładów,
 • diagnoza syndromu wypalenia zawodowego oraz pomoc,
 • badanie, analiza wyników, opis (dla Firm).


s_g
s_l
Poradnia Pomocy Psychologicznej
ul. Mostnika 7/13, 76-200 Słupsk
e-mail: gabinet@psychoterapeuta.slupsk.pl mbit słupsk
s_p